Sprawdź naszą ofertę w kategorii

INŻYNIERIA LĄDOWA

Budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu oraz magistral wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych, zbiorników retencji oraz pompowni. Zgrzewanie i spawanie rur PE-HD, naprawa rur wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi inspekcji TV rurociągów. Oferujemy także zakres profesjonalnych usług z dziedziny budownictwa drogowego i kolejowego. 

budowa rurociągów przemysłowych - tolos 1  budowa rurociągów przemysłowych - tolos 2

Kluczowym zagadnieniem dla naszych inżynierów jest budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu wydobywczego, przetwórczego, energetycznego, paliwowego, chemicznego i metalurgicznego, oraz magistral wodociągowych dla miejskich oraz regionalnych spółek wodociągowych. Technologie wykopowe oraz bezwykopowe, które w tym przypadku stosujemy są wcześniej wnikliwie analizowane, tak aby były zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem. Nowoczesne inżynieryjne metody, które stosujemy podczas budowy wykorzystywane są głównie w terenach wysoko zurbanizowanych i przemysłowych. Budowa nie jest uciążliwa, jest bezpieczna dla otoczenia oraz środowiska, w którym powstaje. Wykonywane instalacje budowane na bazie tworzyw: sztucznych takich jak: PE-HD, PP, PCV, GRP, stali : czarnych i szlachetnych oraz ceramiki i betonów.

budowa rurociągów przemysłowych - tolos 6  budowa rurociągów przemysłowych - tolos 5  budowa rurociągów przemysłowych - tolos 3

Kluczowym zagadnieniem dla naszych inżynierów jest budowa rurociągów wielkośrednicowych dla przemysłu wydobywczego, przetwórczego, energetycznego, paliwowego, chemicznego i metalurgicznego, oraz magistral wodociągowych dla miejskich oraz regionalnych spółek wodociągowych. Technologie wykopowe oraz bezwykopowe, które w tym przypadku stosujemy są wcześniej wnikliwie analizowane, tak aby były zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem. Nowoczesne inżynieryjne metody, które stosujemy podczas budowy wykorzystywane są głównie w terenach wysoko zurbanizowanych i przemysłowych. Budowa nie jest uciążliwa, jest bezpieczna dla otoczenia oraz środowiska, w którym powstaje. Wykonywane instalacje budowane na bazie tworzyw: sztucznych takich jak: PE-HD, PP, PCV, GRP, stali : czarnych i szlachetnych oraz ceramiki i betonów.

Ważnym aspektem naszej działalności jest budowa magistrali wodociągowych, kanalizacji deszczowych i sanitarnych. kanalizacji  Szczegółowa analiza wszystkich istotnych czynników mających wpływ na wielkość sieci pozwala zoptymalizować zarówno materiały jak i koszty wykonawstwa. W tym celu łączymy zdolności wykonawcze działu usług geotechnicznych oraz inżynierii wodnej i sanitarnej a szeroki park maszynowy pozwala nam na dużą mobilność oraz realizację najtrudniejszych zadań.
Do naszych prac wykorzystujemy zawsze najwyższej klasy, sprawdzone materiały, renomowanych producentów, które dobieramy w zależności od opracowanej wcześniej, a następnie wdrożonej technologii wykonania.

Zakres prac obejmuje zgrzewanie doczołowe, mufowe lub spawanie ekstuderyjne rur z tworzyw sztucznych oraz spawanie elektryczne lub gazowe rur stalowych. Indywidualna analiza przypadku pozwala nam na dobór oraz zastosowanie najnowocześniejszych metod w celu trwałego i bezpiecznego łączenia.
Oferta naszej firmy to również naprawa wszelkiego typu rur wodociągowych, kanalizacyjnych oraz innego zastosowania. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim w przypadku ograniczania kosztów np. wymiany całej instalacji.

Uzupełnieniem oferty jest usługa inspekcji TV rurociągów, która polega na wprowadzeniu do instalacji specjalistycznej kamery telewizyjnej, przekazującej obraz wysokiej rozdzielczości w technologii cyfrowej. Pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o stanie technicznym badanego odcinka.
Inspekcja telewizyjna jest wykorzystywana zarówno do przeglądów awaryjnych jak i podczas kontroli technicznej instalacji czy odbiorów technicznych. Dysponujemy sprzętem umożliwiającym inspekcję rurociągów na odległość do 500m i średnicy do1600mm.

Oferta naszej firmy obejmuje pełen zakres prac związanych z terenem oraz gruntem, który przygotowujemy pod zabudowę infrastruktury drogowej lub kolejowej.
Wcześniejsza analiza i badanie terenu umożliwiają nam przygotowanie najkorzystniejszych rozwiązań pod względem technologicznym oraz ekonomicznym. Nowoczesny park maszynowy wraz z zastosowaniem innowacyjnych metod pozwala nam na prowadzenie prac w każdym terenie.

System odwodnień, stosowany przez naszą firmę jest najprostszym sposobem ochrony wykopów oraz obiektów przed szkodliwym działaniem wody. W większości rozwiązań konstrukcyjnych odwodnień podchodzi się indywidualnie głównie ze względu na zmienność warunków terenowych i różne rodzaje ujęcia wód. Podczas fazy projektowej zawsze dostosowujemy odpowiednie metody.
Do wykonania wszelkich odwodnień używamy najlepszych materiałów, dbając jednocześnie o istotne kwestie techniczne i ekonomiczne.

W momencie stwierdzenia podczas prac niesprzyjających warunków gruntowych stosujemy metody wymiany lub wzmacnianie podłoża gruntowego. Prace te wykonuje się głównie w celu zwiększenia nośności i odporności gruntu na obciążenia dynamiczne, a także aby zniwelować osiadanie oraz przepuszczalność wody. Zastosowanie właściwej metody i techniki przede wszystkim zależy od charakterystyki wykonywanej inwestycji, jak również istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz uwarunkowań środowiskowych.

Prace remontowe dróg gruntowych i tłuczniowych przeprowadzamy w oparciu o naszą szeroką wiedzę techniczną i merytoryczną, z wykorzystaniem najnowszych technologii i maszyn, które zawsze spełniają wymogi zawarte w specyfikacji.
Przystępując do przetargu na remonty oferujemy pełen zakres działań: począwszy od szczegółowej analizy położenia i stanu gruntu, przygotowania analizy technicznej remontu lub wymiany drogi, po wykonawstwo oferty.

W ofercie naszej firmy znajduje się również szeroko rozumiany remont dróg kolejowych, w skład którego wchodzi modernizacja oraz przebudowa istniejących linii kolejowych. Prace remontowe odbywają się przede wszystkim z uwzględnieniem wymogów oraz istniejącego stanu technicznego.
Specyfikacja zastosowanych materiałów przygotowywana jest w oparciu o dane zebrane przez inżynierów podczas wstępnej wizytacji a następnie przygotowywany jest plan wdrożenia prac remontowych.

Nasza działalność opiera się przede wszystkim na kompleksowych remontach wszelkich obiektów mostowych: w tym mostów, estakad, wiaduktów i kładek. Wykonawstwo prac remontowych oparte jest o analizy, w następstwie których przygotowujmy strategię działań.

Palowanie - Usługi Geotechniczne
USŁUGI INŻYNIERII LĄDOWEJ Z TOLOS

Dlaczego warto nas wybrać?

Dokładamy wszelkich starań aby jak najlepiej dopasować zasoby sprzętowe oraz osobowe do realizowanych dla naszych Klientów projektów. 

Dedykowany Zespół
Sprawdzony Partner
Globalne Know-How
Z użyciem innowacji
POWIĄZANE PROJEKTY

Nasze realizacje w tej kategorii